MERU Privacy- en cookieverklaring

 

1. Inleiding

Wij zetten ons in om uw privacy te beschermen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) van de EU wanneer u onze diensten gebruikt, onze website bezoekt of anderszins met ons communiceert of in contact bent.

Wij gebruiken cookies en soortgelijke technologieën (samen hierna genoemd "cookies") bij het aanbieden van onze website. In deze Privacy- en Cookieverklaring informeren wij u ook over wat cookies zijn, hoe wij cookies op onze website gebruiken en hoe u deze cookies kunt beheren.

 

2. Wie zijn wij?

Stichting MERU/MVU - Maharishi European Research University - Maharishi Vedic University, Station 24, 6063 NP Vlodrop, Nederland, inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 41149508, online te vinden op steveg261.sg-host.com, is gastheer voor cursussen, evenementen en retraites voor de wereldwijde en lokale Transcendente Meditatie (TM) gemeenschappen en een gezondheidscentrum en organiserende partner voor conferenties over gezondheidszorg.

3. Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen persoonsgegevens op een aantal manieren. Wij ontvangen persoonsgegevens van u wanneer wij onze diensten aanbieden en leveren of wanneer u anderszins contact met ons opneemt. Verder kunnen uw persoonsgegevens worden verzameld wanneer u onze website bezoekt of u aanmeldt voor onze nieuwsbrief.

4. Welke persoonsgegevens verwerken wij voor welk doel en op welke rechtsgrondslag?

Wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief verzamelen wij uw naam en e-mailadres.
Om u nieuwsbrieven te sturen die voor u van speciaal belang kunnen zijn, kunnen we ook informatie verzamelen over uw achtergrond met TM (= uw status als niet-mediteerder, mediteerder, Sidha of TM-leraar) en uw land van verblijf.
De verwerking van gegevens die u verstrekt door u aan te melden voor onze nieuwsbrief is gebaseerd op uw vrijwillige toestemming, overeenkomstig Art 6 Par. 1 lid 1 lit. a GDPR.

Afmelden voor onze nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk en kan via de link die daarvoor in de nieuwsbrief staat of door contact met ons op te nemen via courses@Maharishi.net.

Als u berichten of vragen hebt, bieden wij u de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via het contactformulier op onze website. Het verstrekken van een geldig e-mailadres en uw naam is noodzakelijk zodat wij weten van wie het bericht of de vraag afkomstig is en zodat wij deze kunnen beantwoorden. Verdere informatie kan vrijwillig worden verstrekt. De verwerking van de gegevens die u verstrekt door contact met ons op te nemen is gebaseerd op uw vrijwillige toestemming, overeenkomstig Art 6 Par. 1 lid 1 lit. a GDPR.

Wanneer u zich aanmeldt voor onze diensten of programma's verzamelen wij bijvoorbeeld uw contactgegevens zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en postadres. Het verzamelen van informatie over uw achtergrond bij TM helpt ons om u de best mogelijke diensten te verlenen en om te controleren of u in aanmerking komt voor bepaalde geavanceerde cursussen, retraites of evenementen. De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de uitvoering van een overeenkomst tussen u en ons en/of het nemen van stappen, op uw verzoek, om een dergelijke overeenkomst aan te gaan, overeenkomstig Art 6 Par. 1 clausule 1 lit. b GDPR.

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn, bijv. belasting, op grond van Art 6 Par. 1 lid 1 lit. c GDPR; of wanneer een dergelijke verwerking noodzakelijk is om onze legitieme belangen of die van een derde partij na te streven, waarbij deze belangen zwaarder wegen dan de belangen of fundamentele rechten van u als betrokkene, op grond van Art 6 Par. 1 lid 1 lit. f GDPR.

5. Het delen van uw persoonlijke gegevens

Uw persoonlijke gegevens worden zo strikt mogelijk vertrouwelijk behandeld.
Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan derden voor andere dan de hieronder genoemde doeleinden. Wij geven uw persoonsgegevens alleen om de volgende redenen door aan derden:

 • Indien u uitdrukkelijk uw toestemming hebt verleend overeenkomstig artikel 6 Par. 1 lid 1 lit. a GDPR
 • Indien openbaarmaking noodzakelijk is op grond van art. 6 Par. 1 clausule 1 lit. f GDPR om rechtsvorderingen af te dwingen, uit te oefenen of te verdedigen en er geen reden is om aan te nemen dat u een hoger beschermingswaardig belang heeft om uw gegevens niet openbaar te maken.
 • In het geval dat er een wettelijke verplichting tot openbaarmaking bestaat op grond van art. 6 Par. 1 lid 1 lit. c GDPR
 • Indien het wettelijk toegestaan en noodzakelijk is op grond van art. 6 Par. 1 lid 1 lit. b GDPR voor het nakomen van contractuele verplichtingen jegens u

Voorbeelden waarbij wij sommige van uw persoonsgegevens met derden delen:

Met uw toestemming kunnen wij uw achtergrond met TM verifiëren bij de TM-organisatie van uw land en/of bij Maharishi Vedic University Courses and Consultations B.V., Markt 1, 6063 AC Vlodrop, Nederland, om te bevestigen dat u in aanmerking komt voor bepaalde cursussen, retraites of evenementen.

Voor het versturen van onze nieuwsbrieven maken wij gebruik van e-mail service providers zoals Mailchimp.

Voor de uitvoering van het contract met u delen wij sommige van uw persoonsgegevens ook met de creditcardmaatschappij of de betalingsdienstaanbieder voor het in rekening brengen of innen van onze vergoedingen, of met onze belastingadviseur voor het vervullen van onze fiscale verplichtingen.

Wanneer wij uw persoonsgegevens delen met derden die namens ons persoonsgegevens verwerken (gegevensverwerkers), zullen wij ervoor zorgen dat uw persoonsgegevens worden beschermd in overeenstemming met de GDPR en de voorwaarden van deze Privacy & Cookieverklaring.

6. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren de persoonsgegevens die wij van u verzamelen niet langer dan nodig is. Uw gegevens worden elektronisch of op papier of beide bewaard. Wanneer ze niet langer nodig zijn, worden ze verwijderd of vernietigd.

Als u informatie wenst over de specifieke bewaartermijn van de persoonsgegevens die wij over u bewaren, kunt u contact met ons opnemen op het volgende adres: dpo@Maharishi.net.

7. Rechten inzake gegevensbescherming

Met betrekking tot de persoonsgegevens die wij over u bewaren, hebt u de volgende rechten:

 • om informatie op te vragen welke persoonsgegevens wij over u hebben verzameld
 • om rectificatie van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te verzoeken
 • te verzoeken uit onze systemen te worden verwijderd, tenzij de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is, bijvoorbeeld om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bv. belastingen)
 • om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen
 • om uw persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen
 • om de door u verleende toestemming te allen tijde in te trekken
 • een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteitHeeft u vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens, stuur dan een e-mail naar: dpo@Maharishi.net. Wij zullen u graag helpen. Houd er rekening mee dat wij u kunnen vragen uw identiteit te verifiëren voordat wij reageren op verzoeken in verband met uw bovengenoemde persoonlijke rechten.

 

8. Bescherming van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies, vernietiging of ongeoorloofde toegang door derden.

9. COOKIES

9.1 Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestanden die door uw browser automatisch worden aangemaakt en opgeslagen op uw apparaat (laptop, tablet, smartphone, enz.) wanneer u onze site bezoekt.

9.2 Type cookies

Cookies kunnen worden onderverdeeld in verschillende categorieën, op basis van hun functie, duurzaamheid en oorsprong:

Noodzakelijke cookies zijn essentieel voor de website en helpen een website bruikbaar te maken door basisfuncties zoals paginanavigatie en toegang tot beveiligde delen van de website mogelijk te maken. Ze worden niet gebruikt voor trackingdoeleinden. Voor de installatie ervan is uw toestemming niet nodig. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren functioneren.

Niet-noodzakelijke cookies zijn cookies die bijvoorbeeld voor statistische of marketingdoeleinden kunnen worden ingesteld. Ze houden geen verband met de louter technische ondersteuning van de website. Ze worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode.

Statistische cookies toelaten om het gebruik van een website statistisch te registreren en te analyseren, bijvoorbeeld om na te gaan welke pagina's van de website u bezoekt, waar uw computer gelokaliseerd is, enz. Deze informatie helpt de diensten te verbeteren en uw behoeften beter te begrijpen. Wanneer u deze site opnieuw bezoekt, maken deze cookies het mogelijk om automatisch te herkennen dat u deze site al eerder hebt bezocht.

Marketing cookies worden gebruikt om bezoekers op websites te volgen met de bedoeling advertenties weer te geven die op uw interesses zijn afgestemd.

Persistente cookies worden tussen browsersessies door op het apparaat van een gebruiker opgeslagen, zodat voorkeuren of acties van de gebruiker kunnen worden onthouden. De cookies worden geactiveerd telkens wanneer de gebruiker de website bezoekt. De meeste niet-noodzakelijke cookies zijn permanente cookies.

Sessiecookies stellen websites in staat de acties van een gebruiker alleen tijdens een browsersessie te koppelen. Een browsersessie begint wanneer een gebruiker het browserscherm opent en eindigt wanneer hij het browserscherm sluit. Sessiecookies worden slechts tijdelijk ingesteld. Bij het sluiten van de browser worden de cookies verwijderd. De meeste noodzakelijke cookies zijn sessiecookies.

Cookies van de eerste partij zijn cookies ingesteld door de beheerder van de website.

Cookies van derden op uw apparaat worden ingesteld door andere partijen, zoals bijvoorbeeld Google die cookies instellen om bepaalde inhoud op onze websites weer te geven (bijvoorbeeld video's).
Wij kunnen geen verantwoordelijkheid nemen voor de manier waarop deze derden gebruik maken van uw cookies. Wij verwijzen u graag naar de privacyverklaringen van deze partijen op hun respectievelijke websites.

Voor meer informatie over cookies kunt u terecht op: https://www.allaboutcookies.org/

9.3 Welke cookies we gebruiken:

Op onze websites kunnen de volgende functionele, analytische en tracking cookies of soortgelijke technologieën worden gebruikt:

Noodzakelijk Cookies      
Name Provider Doel Vervaldatum
PHPSESSID MERU Deze cookie is eigen aan PHP-toepassingen. De cookie wordt gebruikt om de unieke sessie-ID van een gebruiker op te slaan en te identificeren om de gebruikerssessie op de website te beheren. De cookie is een sessiecookie en wordt verwijderd wanneer alle browservensters worden gesloten. Sessie
Statistische cookies      
Name Provider Doel Vervaldatum
_ga Google Analytics Deze cookie wordt geïnstalleerd door Google Analytics. De cookie wordt gebruikt om bezoekers-, sessie- en campagnegegevens te berekenen en het gebruik van de site bij te houden voor het analyserapport van de site. De cookie slaat informatie anoniem op en kent een willekeurig gegenereerd nummer toe om unieke bezoekers te identificeren. 2 jaar.
_gid Google Analytics Deze cookie wordt geïnstalleerd door Google Analytics. De cookie wordt gebruikt om informatie op te slaan over hoe bezoekers een website gebruiken en helpt bij het maken van een analyserapport over hoe de website het doet. De verzamelde gegevens omvatten het aantal bezoekers, de bron waar ze vandaan komen en de bezochte pagina's in anonieme vorm. 1 dag
_gat Google Universal Analytics Deze cookie wordt geïnstalleerd door Google Universal Analytics om de aanvraagsnelheid te beperken om de verzameling van gegevens op sites met veel verkeer te beperken. 1 dag
Niet-geclassificeerde cookies      
Name Provider Doel Vervaldatum
pmpro_bezoek

Betaald Lidmaatschap Pro

 

 

De cookie wordt ingesteld door PaidMembership Pro plugin. De cookie wordt gebruikt om lidmaatschappen van gebruikers te beheren.

 Sessie

 

 


Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc.. (www.google.com/about/, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; hierna "Google") om statistische informatie te verzamelen over hoe gebruikers onze website gebruiken, om ons te helpen een passend ontwerp en een voortdurende optimalisatie van onze webpagina's aan te bieden. Hiervoor worden cookies geplaatst. De informatie over uw gebruik van onze website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten en is niet persoonlijk identificeerbaar. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken. De verwerking van uw persoonsgegevens via Google Analytics is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang bij het verkrijgen van algemene statistieken over de bezoekers van onze website, overeenkomstig Art 6 Par. 1 zin 1 f GDPR.

Lees voor meer informatie Privacybeleid van Google (https://policies.google.com/privacy?hl=en) en de specifieke privacybeleid van Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en).

U kunt uw browser zo instellen dat alle of bepaalde cookies worden geweigerd. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website ten volle kunt benutten.

Bovendien kunt u voorkomen dat Google gegevens verzamelt en gebruikt die door cookies worden gegenereerd en verband houden met uw gebruik van deze website (incl. uw IP-adres) door een browser add-on te downloaden en te installeren (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en).
De opt-out-cookie werkt alleen in deze browser en alleen voor onze website. Het wordt opgeslagen op uw apparaat. Als u de cookies voor deze browser verwijdert, moet u de opt-out-cookie opnieuw downloaden.
Het uitschakelen van de cookies van Google Analytics levert u geen verminderde service op, maar betekent wel dat wij geen gedetailleerde informatie kunnen verzamelen over de online-ervaring van onze gebruikers en dat wij het niveau van de dienstverlening op onze website aan de gebruikers niet kunnen volgen en verbeteren.

YouTube en Facebook video's

Sommige van onze webpagina's kunnen van tijd tot tijd ingesloten video-inhoud van YouTube en Facebook bevatten. Wanneer u een pagina met een ingesloten YouTube- of Facebook-video bezoekt of klikt om de video te bekijken, kunt u cookies van hen te zien krijgen. Wij hebben geen controle over de instelling van deze cookies. Ga voor meer informatie naar de informatiepagina over het insluiten van video's van YouTube en Facebook.

9.4 Cookies in- en uitschakelen

U kunt uw browser zo instellen dat hij alleen met uw toestemming cookies mag opslaan. Raadpleeg voor meer informatie de handleiding van uw webbrowser. Houd er rekening mee dat veel websites niet optimaal werken als cookies zijn uitgeschakeld. U kunt er ook voor kiezen om cookies handmatig te verwijderen. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw webbrowser.

10. Websites van derden

Onze website bevat links naar andere websites. Dit privacybeleid is alleen van toepassing op onze organisatie, dus wanneer u naar andere websites linkt, dient u hun eigen privacybeleid te lezen.

11. Updates van deze privacy- en cookieverklaring

Wij kunnen onze Privacy- en Cookieverklaring van tijd tot tijd bijwerken. Wij brengen u op de hoogte van eventuele wijzigingen door de nieuwe verklaring op deze pagina te plaatsen. Alle wijzigingen worden van kracht zodra de Privacy- en Cookieverklaring op de website is geplaatst. U wordt dus aangeraden deze pagina regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen.

nl_NLNL